รถพยาบาลฉุกเฉิน

รถพยาบาลเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย/ ผู้ป่วยวิกฤต

เครื่องบินพยาบาล
รับส่งผู้ป่วยทั่วโลก

ทีมบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อดูแลบุคคลสำคัญ

หน่วยปฐมพยาบาล

อบรมปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
(Emergency Ambulance)

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่ว่าจะอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย โดยมีทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่
ให้คำปรึกษาประเมินอาการทันที่ได้รับการติดต่อเข้ามา
พร้อมประสานงานทีมรถพยาบาลให้เข้าถึงตัวผู้ป่วย
หรือผู้บาดเจ็บให้เร็วที่สุดและติดต่อประสานงานไปยังโรงพยาบาลต่างๆ
ที่ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บประสงค์จะเข้ารับการรักษา

บริการรถพยาบาล
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ ผู้ป่วยวิกฤต

(Ambulance Patients Transport)

รถพยาบาลเคลื่อนย้าย-ส่งต่อ ผู้ป่วยในทุกระดับอาการ
อาทิเช่น ผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยต้องพบแพทย์ตามนัด
หรือ ผู้ป่วยที่ต้องการกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด
ดูแลและควบคุมคุณภาพโดยทีมแพทย์และพยาบาล
พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัย
รถพยาบาลสะอาดและปลอดภัยมีประกันภัยการเดินทางให้แก่ผู้ใช้บริการ 

บริการเครื่องบินพยาบาลรับส่งผู้ป่วยทั่วโลก
(Air Ambulance)

ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ หากต้องการเคลื่อนย้ายเพื่อไปรักษาตัวยังประเทศต่างๆเรามีทีมแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศยานพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยให้ถึงจุดหมายโดยปลอดภัย
เดินทางโดยเครื่องบินส่วนบุคคลเพื่อพาคุณไปยังจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการ

บริการทีมบุคลากรทางการแพทย์
เพื่อดูแลบุคคลสำคัญ

(VIP Medical Service)

เหมาะสำหรับผู้บริหารบุคลสำคัญนักกีฬา นักแสดงหรือบุคคลสำคัญอื่นๆ
ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ ต้องการทีมดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด
และเป็นความลับท่านจะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ
พร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน

บริการหน่วยปฐมพยาบาล
(First Aid Unit)

บริการจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เพื่อดูแลความปลอดภัยทางการแพทย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานของคุณ
ไม่ว่าของคุณขนาดใหญ่เท่าใดเราพร้อมจะให้การดูแลทางการแพทย์
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ก่อนการเริ่มงานเราจะทำการสำรวจ
และวางแผนเพื่อประเมินความเสี่ยงและเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด

บริการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(First Aid And CPR)

บริการทีมฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และพยาบาล
ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยผู้ฝึกสอนมีประสบการณ์อย่างมากมายจากการทำงานในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ
ผู้เข้ารับการอบรมจึงมั่นใจได้ว่าการฝึกอบรมในทุกครั้งทำถูกวิธี

GALLERY

Visitors: 62,026