วิธีติดต่อขอรับบริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน

ติดต่อขอรับบริการรถพยาบาลฉุกเฉินผ่านทางสายด่วน 083-600-2895 , 080-656-6824

  1. แจ้ง รูปแบบการขอรับบริการ เช่น ต้องการรถพยาบาลฉุกเฉิน , เคลื่อนย้ายผู้ป่วย , บริการแสตนบายงานต่างๆ ฯลฯ
  2. แจ้ง วัน เวลา สถานที่ ที่ให้ไปรับ หรือให้เข้าทำงาน 
  3. แจ้ง อาการ ของผู้ป่วย และสิ่งที่ผู้ป่วยต้องใช้ เช่น อ๊อกซิเจน , แจ้งประเภทของงานแสตนบาย
  4. แจ้ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
  5. เจ้าหน้าที่จะประเมินราคาและจัดหารถพยาบาลฉุกเฉินเข้าให้บริการ

ติดต่อขอรับบริการรถพยาบาลฉุกเฉินผ่านหน้าเวปไซด์

  • กดปุ่ม "เรียกรถพยาบาล" ในหน้าเวปไซด์ และกรอกข้อมูลตามคำแนะนำ
  • เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายในเวลา 5 นาทีเพื่อแจ้งราคา และยืนยันส่งรถพยาบาลฉุกเฉินเข้าให้บริการ
Visitors: 93,274