บริการ

ศูนย์รถพยาบาลฉุกเฉิน 78 RESPONDER เรามีบริการรับส่งผู้ป่วย บริการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพในงานต่างๆ และดูแลด้านงานป้องกันอัคคีภัย งานดูแลและป้องกันอุบัติเหตุในสนามแข่ง โดยมีรถพยาบาลฉุกเฉิน และบุคคลากรทางการแพทย์ ในหลายระดับ ทั้ง แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กู้ชีพขั้นพื้นฐาน พร้อมให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ทุกนาย มีความชำนาญในด้านงานภาคสนาม และงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง


สิ่งสำคัญในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยคือ ความปลอดภัย ดังนั้นรถพยาบาลฉุกเฉินทุกคันจึงมีอุปกรณ์ตามมาตรฐานการช่วยชีวิตขั้นสูง อาทิ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องควบคุมการให้ยา และสารน้ำ, เครื่องดูดเสมหะสำหรับดูแลผู้ป่วย เป็นต้น

ความเพียบพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทีมแพทย์ ทำให้รถพยาบาลฉุกเฉินของเราเปรียบเสมือน ICU เคลื่อนที่ รถพยาบาลฉุกเฉินทุกคันติดตั้งระบบ GPS ช่วยระบุพิกัด สามารถติดตามตำแหน่งของรถพยาบาลฉุกเฉินขณะอยู่บนท้องถนน และมีระบบช่วยนำทางไปยังจุดหมาย ทำให้สามารถเลือกเส้นทางที่สะดวกที่สุดเพื่อนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว


  • IMG_1318.jpg
    ทุกครั้งในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัย ในการเคลื่อนย้าย ศูนย์รถพยาบาลฉุกเฉิน 78 Responder Ambulance Service จึงมีทีมกู้ชีพที่มีประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้...

  • DSC00456.jpg
    สุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ ในแต่ละงานที่มีผู้คนรวมกันจำนวนมาก อาจจะมีลูกค้าที่มีปัญหาด้านสุขภาพได้ ศูนย์รถพยาบาลฉุกเฉิน 78 Responder Ambulance Service มีทีมพยาบาล และรถพยาบาลฉุกเฉินเต...

  • 25287287_1676321972412601_1707057178_n.jpg
    ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางบก หรือทางน้ำ เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีผู้บาดเจ็บ หรือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือไม่ แต่เราสามารถที่จะป้องกันได้ โดยศูนย์รถพยาบาลฉุกเฉิน 78...
Visitors: 37,580