บริการดูแลด้านความปลอดภัยในการแข่งขันกีฬา

ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางบก หรือทางน้ำ

เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีผู้บาดเจ็บ หรือผู้ป่วยฉุกเฉินหรือไม่

แต่เราสามารถที่จะป้องกันได้ โดยศูนย์รถพยาบาลฉุกเฉิน 78 Responder Ambulance Service

มีทีมรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาล และทีมกู้ชีพ พร้อมที่จะรองรับในเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

อาทิ คนไข้เล่นกีฬาแล้วหยุดหายใจ หรืออุบัติเหตุจากการหกล้มแขนหัก เป็นต้น

Visitors: 93,276